+45 86 26 00 83    

GRATIS FRAGT OVER KR. 2500,-

Bæredygtig Kollektion af reklamegaver 

 

Vi er et Team, der i flere år har arbejdet med bæredygtige reklameartikler/reklamegaver til virksomheder. 

Dine reklameartikler er en forlængelse af din virksomheds strategi og værdier, og vi er din stærke samarbejdspartner, der hjælper dig med at få budskabet ud over rampen.

 

At tænke og handle bæredygtigt handler ikke kun om grøn bæredygtighed, men også om økonomisk og social bæredygtighed. Vi vil forsøge at have fokus på alle 3 parametre, når vi vælger nye bæredygtige produkter til vores sortiment.


Vores Vision har to overordnede formål:

-        at hjælpe med at reducere plastaffald 

-        at skabe økonomisk vækst i de mest udsatte områder i verden og herved bidrage til et bedre liv for dem.

 

Vi vil derfor præsentere en række produkter her på webshoppen, der efterlever disse to overordnede mål.

En bæredygtig kollektion af reklameartikler, der er produceret i en grøn, cirkulær og / eller 100% FairChain-måde.

 

Kollektionen består af gaver med en historie fra det virkelige liv, om mennesker, der ønsker at gøre en forskel.

Vi tilbyder gaver, der ikke kun er unikke og innovative, men også bæredygtige. En speciel gave til et specielt øjeblik.

Denne kollektion vil løbende blive tilført nye produkter, der fortæller nye historier, med det ultimative mål at dreje reklamegavemarkedet som helhed hen imod mere bæredygtigt producerede gaver.

 

 

 

Med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål, har vi valgt at fokusere i særlig høj grad på nr. 12 og nr. 14.

-        Nr. 12: Ansvarligt Forbrug & Produktion

-        Nr. 14: Livet i havet 


For de produkter, hvor der støttes op om Plastic Bank vil nedenstående verdensmål også være berørt. 

-        Nr.   1: Afskaf fattigdom

-        Nr.  2: Stop sult

-        Nr.  4: Kvalitetsuddannelse

-        Nr.  8: Anstændige jobs og økonomisk vækst (Skab bæredygtig økonomisk vækst)

-        Nr. 10: Mindre ulighed

-        Nr. 13: Klimaindsats

-        Nr. 17: Partnerskaber for handling

 

Vores mål:

2020:

-        50% af vores omsætning er på bæredygtige reklameartikler og reklamegaver

-        Vi finansierer opsamlingen af 10 millioner plastikflasker inden de ender i havet, hvilket svarer til 110 ton plast (Plastic Bank)

2021:            

-        Vi sælger udelukkende bæredygtige reklameartikler og reklamegaver

-        Vi finansierer opsamlingen af 30 millioner plastikflasker inden de ender i havet, hvilket svarer til 330 ton plast (Plastic Bank)

 

Hvordan gør vi det?

-        Vi vil altid tilbyde et bæredygtigt alternativ til den reklameartikel du efterspørger

-        Vi har over 500 bæredygtige reklameartikler på vores webshop, men har adgang til mange flere end dem, der kan ses på webshoppen – så spørg endelig

-        Vi samarbejder med organisationer der arbejder på bæredygtige løsninger af vores plastik- og affaldsproblem (se Plastic Bank)

-        Køber ind hos producenter, der støtter op om Plastic Bank økonomisk.

-        Køber ind hos producenter, der prioriterer bæredygtighed


Vi kan hjælpe hinanden med at gøre verden til et bedre sted samtidig med, at vi skaber synlighed for din forretning.


Læs mere om bæredygtige termer her...

 

Producenter af samtlige bæredygtige reklameartikler mærket med dette blad   lever op til nedenstående:

Code of Conduct:

Nogle af vores bæredygtige reklameartikler der har en rating A1, B3 eller lign. er lavet på fabrikker, der lever op til nedenstående:

CSR (Corporate Social Responsibility)

-       Sikkert arbejdsmiljø

-       Rimelig arbejdstid

-       Fair løn

-       Kamp mod tvangsarbejde

-       Forbud mod børnearbejde

Alle disse bæredygtige reklameartikler er fremstillet, så de lever op til de EU-regulativer, der er på området under REACH.

-       En detaljeret ETIKEKO-vurdering for hvert produkt

-       CE og ROHS certifikationer på alle WEE-produkter

-       Test for phthalater i syntetiske og coatede materialer (bløde tekstiler)

-       AZO-farvetest på naturlige og syntetiske materialer, der er i kontakt med huden (tasker, tøj, hatte etc.)

-       Cadmium-free-test på 70 % af alle materialer

-       Fødevaretest på alle materialer, der kan komme i kontakt med mad (flasker og krus)

-       GOTS-certifikat for økologisk bomuld

-       REACH-test for 50 % af alle materialer

 

 

 

R.E.A.C.H

REACH refererer til forordningen om registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier. Den trådte i kraft den 1. juni 2007 for at strømline og forbedre de tidligere lovgivningsmæssige rammer i Den Europæiske Union (EU) om kemiske stoffer.

REACH placerer ansvar primært på industrien til at håndtere de risici, som kemikalier kan udgøre for menneskers sundhed og for miljøet.

Alle producenter og importører af kemikalier skal identificere og håndtere risici i tilknytning til de stoffer, som de fremstiller og markedsfører. I tilfælde af stoffer, der produceres eller importeres i mængder på et ton eller mere pr. virksomhed, skal producenter og importører bevise, at de har overholdt disse bestemmelser igennem en registreringsdossieret med Det Europæiske Kemikalieagentur.

Greve er i stand til at levere REACH-tests for omkring 50% af de bæredygtige produkter der har en rating.

 

BSCI

Social Compliance Initiative (BSCI) blev oprettet i 2002 af den udenlandske Trade Association (FTA) til at etablere en fælles global platform for alle europæiske virksomheder, der ønsker at overholde et ledelsessystem for sociale og miljømæssige standarder.

Greve’s leverandører af bæredygtige reklameartikler er forpligtet til:

- At indarbejde BSCI Code of conduct i alle deres sourcing-aktiviteter og omdanne deres indkøbsadfærd.

- Deling af resultaterne af deres revision med andre.

- At de sociale kompetencer hos deres leverandører er lige så vigtige som pris, kvalitet og aktualitet.

- At kommunikere om deres aktiviteter, fordi åbenhed er nøglen til troværdighed.

- At demonstrere engagement på disse spørgsmål ved at 1/3 af deres indkøbsvolumen i løbet af 3 år ligger hos fabrikker, der kan leve op til det, og at 2/3 lever op til det i løbet af 5 år.

 

ISO 14001

Miljøstandard ISO 14001: N 081.177 / 978F

ISO14001 standard sikrer god miljøforvaltning gennem ledelsen, der sigter mod at tage hensyn til miljømæssige konsekvenser af vores aktiviteter, evaluere denne effekt og reducere det.

 

Greve’s leverandører af bæredygtige reklameartikler har taget action på:

- Miljødesign af produkter

- Forebyggelse af forurening

- Reduktion af vores forbrug af naturressourcer

- Reduktion af vores energiforbrug

- Reduktion af vores affald

- Miljøuddannelse

- Inddragelse af vores leverandører og underleverandører ved at tilskynde dem til at vedtage det samme system

 

Emballage

Som en del af deres ETIKEKO-program, har de elimineret 70 % af individuelle emballager for at spare ressourcer og undgå, at så meget forurenet affald som muligt ikke ender til forbrænding.